Home

Welkom op mijn website. Hier deel ik ideeën, inzichten en inspiraties rond de drijfveer achter mijn passie:

That our society in general and education in particular will be aimed at empowering people and supporting them in discovering and developing their special talents and find their path, purpose and passion.

Onze maatschappij is op een punt aangekomen waarin het meer dan ooit belangrijk is dat ieder in zijn/haar kracht staat. We hebben diversiteit nodig om samen een weg te vinden in de complexiteit van onze wereld en de zich steeds sneller opvolgende veranderingen. Eén van die veranderingen is de groei naar erkennen van verbondenheid. Verbondenheid in brede zin. Als mensen zich vanuit hun diversiteit verbinden aan een gemeenschappelijk doel kunnen we meer bereiken dan we voor mogelijk houden. [Deze visie heeft mijn broer prachtig weten te vertalen in het logo van mijn website].

Meer over Carol:

Mijn persoonlijke kracht en ervaring zijn:
– natuurwetenschappen. Dit begon toen ik als klein meisje een kreupele sprinkhaan zag en me verwonderde over wat het verschil maakt tussen dode en levende materie; Dit leidde er uiteindelijk toe dat ik in 1985 biochemie ben gaan studeren en na een promotieonderzoek van 1997 – 2011 achtereenvolgens ging werken als onderzoeker, projectleider en sinds 2014 als lerarenopleider/docent chemie.
– persoonlijke ontwikkeling. Ik ontdekte dat ik mensen “zie”, vanzelf probeer de ander te begrijpen. Toen ik jonger was was dat een kruis omdat ik daardoor mezelf niet zag en geen grenzen stelde. Later zag ik dat veel mensen hun eigen talenten niet zien en dat de maatschappij veel talent onbenut laat. Na diverse trainingen op dat gebied ben ik opgeleid als Passionair begeleider waarna ik in in de periode 2012-2013 een eigen bedrijf had als coach en trainer persoonlijke ontwikkeling.
– innovaties in onderwijs. Door persoonlijke ervaringen met waar onderwijs niet matcht met behoefte en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen ben ik me gaan verdiepen in onderwijs en enige tijd actief geweest in de beweging “Operation Education”. In 2014 maakte ik de overstap naar het onderwijs  om niet langs de zijlijn te roepen maar mee te bouwen aan onderwijs van morgen. Sindsdien werk ik als lerarenopleider/docent chemie waar mijn drijfveer voor persoonlijke ontwikkeling van mensen samenkomt met mijn enthousiasme voor natuurwetenschappen.
– begaafdheid en hoogsensitiviteit. Begaafdheid in de breedste zin van het woord nadat ik ontdekte hoeveel verdriet er achter deze schijnbare zondagskindeigenschap schuil kan gaan. Op gebied van hoogsenstiviteit komt steeds meer info, op dit moment volg ik een opleiding om me daar in te verdiepen. En ook andere labels ben ik in een ander licht gaan zien.
– spiritualiteit. Een breed begrip dat ik toch wil noemen vanuit het thema verbinding; door een aantal persoonlijke ervaringen en via toevallige (wat is toeval?) ontmoetingen en vanuit een innerlijke overtuiging dat er meer is tussen hemel en aarde dan we op dit moment kunnen verklaren. Ook komen de natuurwetenschappen en spiritualiteit steeds dichter bij elkaar.
– Daarnaast heb ik affiniteit met en interesse in psychologie, ecologie, natuur, filosofie en neurowetenschappen.

Espavo, Carol

*Espavo betekent : “Thank You for Taking Your Power”

Foto's: Ravi Pinisetti en eigen collectie