Bildung; samen bouwen aan een duurzame toekomst

Globalisering, nodigt ieder van ons uit om onze normen en waarden te her-evalueren. Wat vinden we nu ècht belangrijk als het er op aankomt? Welke waarden delen we en welke normen en waarden zijn verworden tot normen en conventies die niet meer dienend zijn in deze tijd, waar we afscheid van mogen nemen?

Wat vraagt dat van ieder van ons persoonlijk? Wie ben jij? Wat kan/wil jij brengen? Hoe wil jij leven?

Wat vraagt dat in onze communicatie? Nieuwsgierigheid naar die ander, elkaar zien. Uit het dualisme (voor-tegen) en naar het accepteren van complexiteit. [Bijvoorbeeld de illusie dat de aarde uit hokjes bestaat waarbinnen je je gang kan gaan zonder andere plekken op de aarde te beïnvloeden]. Dat vraag dialoog – vaker dan debat – en omarmen van diversiteit vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben.

Wat vraagt dat mondiaal? Erkennen dat ons voortbestaan staat of valt met hoe we voor elkaar zorgen en samen de grote problemen oplossen. Gelijkwaardigheid (dat is dus niet gelijk zijn!); vanuit wederzijds respect gelijk verdelen van welvaart en samen verantwoordelijkheid nemen. En erkennen dat we niet de baas zijn over de natuur maar van de natuur zijn.

Hoe zit het met die term Bildung in de titel? 

Binnen mijn werk als lerarenopleider ben ik lid van een expertgroep rond Bildung. Deze is voortgekomen vanuit een initiatief om de uitval van studenten in opleidingen omlaag te brengen en hun welzijn te verbeteren. Maar het afgelopen jaar groeide het besef dat het eigenlijk gaat om wat naast inhoudelijke kennis en specifieke vaardigheden de basis van onderwijs (als je het nog die naam wil geven) zou moeten zijn om mensen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en hun plek te vinden in de wereld van vandaag en morgen. Een basis om de drie niveaus hierboven te kunnen ontwikkelen. Omdat ook het onderwijs rust op een paradigma dat niet meer functioneel is in deze tijd. Bildung is belangrijk als integraal onderdeel van het onderwijs van morgen.

Als ik van scratch een school mocht beginnen

Als je vanaf niks een school mocht beginnen, zonder enige randvoorwaarden, hoe zou die er dan uitzien?

In de kerstvakantie heb ik mijn inspiraties hierover opgeschreven, mijn ideeën van eerder teruggelezen en allerlei dingen die ik tegenkwam die voor mij belangrijk zijn opgeschreven in een schrijfboekje. De mij meest aansprekende termen heb ik op de kaft geschreven. Wat eerst dromen leek werd meer visie en zou er ongeveer (een eerste schets) zo uitzien:

Een plek die inspireert en faciliteert, waar leerlingen vrijwillig naartoe gaan en met een mentor om de tafel gaan zitten om te kijken wat ze willen leren en hoe dat kan. Die ze coacht tijdens dat proces en kijkt hoe leerlingen elkaar kunnen vinden en waar effectief groepsgewijs aanbod kan worden gerealiseerd. Naast de open faciliteiten worden inhoudelijke en introductie lessen aangeboden. Ook worden zo nodig andere mogelijkheden aangeboden of op maat gezocht om leerlingen met allerlei dingen kennis te laten maken.

Lees verder “Als ik van scratch een school mocht beginnen”

Het ecosysteem onderwijs en het verdriet achter de labels

Een van de dingen die me sterk is bijgebleven bij een ontmoeting met een aantal docenten uit het democratisch onderwijs (bij een bijeenkomst van destijds Operation Education): zij kregen leerlingen binnen die op hun oude school een rugzakje hadden, echter bleken de docenten in het Democratisch Onderwijs daar in de praktijk niet of nauwelijks meer iets van te merken. Dat geeft te denken!

Lees verder “Het ecosysteem onderwijs en het verdriet achter de labels”