Prikkelverwerking, begaafdheid en hooggevoeligheid (Theorie van Dabrowski)

Dit artikel gaat over prikkelverwerking. Prikkels kunnen van buitenaf via onze zintuigen binnen komen maar ook van binnenuit komen door fantasie, emotie of denken. De gevoeligheid waarmee prikkels worden opgepikt en hoe intens deze vervolgens worden verwerkt blijkt namelijk per persoon te verschillen. Het artikel is geschreven vanuit de invalshoek hoogbegaafdheid omdat de kennis en inzichten waar het over gaat zijn verworven vanuit ervaringen met kinderen en volwassenen met het label hoogbegaafdheid. Het werpt echter niet alleen een veel breder licht op de eigenschap hoogbegaafdheid maar ook op hoogsensitiviteit en zal door een grotere groep mensen worden herkend en waardevol kunnen zijn dan die nu het label hoogbegaafdheid hebben.

Lees verder “Prikkelverwerking, begaafdheid en hooggevoeligheid (Theorie van Dabrowski)”